IIF - צומת האינטרנט הישראלי המהיר

מחירים
שימו לב המחירים חודשיים התשלום לשנה שלמה!! (לא כוללים מע"מ)

לעקרי התוכנית לחץ כאן

רכישת אי פי ipv4 לשימושים עסקיים

30 ש"ח לחודש

  • איפי: 1

50 ש"ח לחודש

  • איפי: 8

60 ש"ח לחודש

  • איפי: 16

80 ש"ח לחודש

  • איפי: 32

100 ש"ח לחודש

  • איפי: 64

120 ש"ח לחודש

  • איפי: 128

140 ש"ח לחודש

  • איפי: 256

200 ש"ח לחודש

  • איפי: 512

300 ש"ח לחודש

  • איפי: 1024

IIF - הצומת הישראלי המהיר

הצומת הוקמה במטרה לספק מחירים זולים נוכח המחירים המופקעים ששאר הספקיות גובות כיום, וזה מתבטא במחירון הכי זול בארץ בצורה משמעותית. כל בית עסק שעובר ל IIF חוסך אלפי שקלים בשנה ונהנה מהאינטרנט הכי מהיר והכי איכותי.
אינטרנט